Zarządzanie budową Gliwice
10 listopada 2023

REMONT ZABYTKOWEJ KAMIENICY W GLIWICACH

Przedmiotem zlecenia była jedna z wielu gliwickich kamienic znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków.

Inwestor po nieudanych doświadczeniach z wykonawcą robót zwrócił się do nas o pomoc. Naszym celem było:

- wsparcie w zakończeniu współpracy z dotychczasową firmą,

- przeprowadzenie przetargu na nowego wykonawcę,

- nadzór nad realizacją prac.

Wszystkie wyżej wymienione zadania zostały z powodzeniem zrealizowane, co oczywiście spotkało się z zadowoleniem inwestora. Warto również dodać, że sprawnie przeprowadzony przetarg umożliwił rozszerzenie zakresu remontu. Dzięki temu oprócz pierwotnie planowanej wymiany dachu wykonano także remont elewacji.

10 listopada 2023
Podczas efektywnej realizacji pierwszego etapu fabryki KET w Zabrzu, udało nam się skonstruować solidne relacje z naszym klientem, co stanowiło dobrą podstawę do dalszej współpracy przy rozbudowie obiektu. W ramach
10 listopada 2023
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy to inwestycja polegająca na budowie największej spalarni odpadów w Polsce. Projekt obejmował wykonanie prac projektowych i

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD