10 listopada 2023
Przedmiotem projektu był budynek wielorodzinny w Zabrzu. Zadanie polegało na nadzorowaniu prac związanych z remontem elewacji. Zgodnie ze wstępnymi założeniami prowadzono systematyczne kontrole jakości i terminowości wykonywanych robót. Umożliwiło to
10 listopada 2023
Przedmiotem zlecenia była jedna z wielu gliwickich kamienic znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków. Inwestor po nieudanych doświadczeniach z wykonawcą robót zwrócił się do nas o pomoc. Naszym celem było:

Budownictwo mieszkaniowe

Zarządzanie budową Gliwice

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD