Zarządzanie budową Gliwice
30 grudnia 2022

NADZÓR INWESTORSKI - CO TO TAKIEGO?

Inwestor inicjuje proces budowlany, zatrudnia projektantów i wykonawców oraz finansuje całe przedsięwzięcie. Dlatego jest osobą, której w największym stopniu zależy na terminowej i bezbłędnej realizacji prac. To właśnie te kwestie kontroluje nadzór inwestorski. Sprawdź, na czym polega.

 

Nadzór inwestorski - co to jest?

 

Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych. Może zostać ustanowiony przez samego inwestora lub nałożony na niego przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązkowy nadzór inwestorski dotyczy najczęściej przedsięwzięć odznaczających się wysokim stopniem skomplikowania robót lub też znacznym przewidywanym wpływem na środowisko. W pozostałych przypadkach nadzór inwestorski jest ustalany dobrowolnie – poprzez powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub zespołu inspektorów wyspecjalizowanych w poszczególnych branżach.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – obowiązki i kwalifikacje?

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest specjalistą, który kontroluje proces budowlany w imieniu inwestora. Reprezentuje jego interesy poprzez:

  • monitorowanie jakości wykonanych robót i zgodności ich przebiegu z projektem oraz przepisami prawa,

  • zarządzanie usterkami,

  • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących postępu prac, uczestniczenie w odbiorach.

Może być także upoważniony do kontrolowania rozliczeń budowy – dokładne obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zależą od umowy zawartej z inwestorem.

Ponadto pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wiąże się z możliwością wydawania kierownikowi budowy poleceń dotyczących przede wszystkim:

  • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

  • wykonania prób lub badań,

  • dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych robót,

  • wstrzymania dalszych prac budowlanych(w przypadku wykrycia rażących uchybień – najczęściej mających związek z niebezpieczeństwem lub też niezgodnościami z projektem).

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć odpowiednie kwalifikacje – przede wszystkim uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Dzięki temu stanowi dla inwestora wsparcie merytoryczne. Warto przy tym zaznaczyć, że – zgodnie z prawem budowlanym – jedna osoba nie może łączyć funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Nadzór inwestorski - dlaczego warto zatrudnić fachowca?

 

Nadzór inwestorski wymaga czasu (m.in. obecności na budowie, weryfikowania prac, dokumentacji, zapisów w dzienniku budowy itp.), ale również wiedzy. Trudno wyobrazić sobie, aby kompletny laik nadzorował pracę ekipy budowlanej i weryfikował prawidłowość działań wykonawcy. Dlatego właśnie tak często na budowach pojawia się inspektor nadzoru inwestorskiego, który musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Wskazane jest też rozległe doświadczenie, które pomoże jeszcze lepiej wykonywać związane z tym stanowiskiem obowiązki.

Czy warto inwestować w profesjonalny nadzór inwestorski? Cena tej usługi nie jest wygórowana. Zazwyczaj ustala się ją na podstawie wartości wszystkich robót budowlanych w formie procentowej. Warto przy tym zaznaczyć, że koszty nadzoru inwestorskiego są znacznie niższe niż koszty napraw wynikających ze źle wykonanych prac lub innych błędów popełnionych w procesie budowlanym. Inspektor nadzoru inwestorskiego pomaga zaoszczędzić nie tylko sporo czasu, ale również pieniędzy – między innymi poprzez optymalizację, dobór odpowiednich rozwiązań, wykluczenie niepotrzebnych, dodatkowych robót oraz stały nadzór nad prawidłową realizacja zamierzonych zadań.

Szukasz specjalisty na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego? Zapraszamy do kontaktu!

 

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD