Zarządzanie budową Gliwice
21 grudnia 2022

KIM JEST INSPEKTOR NADZORU?

Branża budowlana podlega szczegółowym regulacjom prawnym. Każde nowe przedsięwzięcie musi być nadzorowane, aby zapobiec niebezpiecznym nadużyciom. Zajmuje się tym inspektor nadzoru inwestorskiego. Kim dokładnie jest? Jakie ma obowiązki? Dlaczego jest niezbędny na budowie?

 

Inspektor nadzoru – kto to jest?

 

Inspektor nadzoru to jedna z ważniejszych postaci na budowie. Jest osobą, która kontroluje cały ten proces i upewnia się, że przebiega prawidłowo. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć różnice pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego a urzędnikiem inspekcji budowlanej. Potocznie obaj bywają nazywani inspektorem nadzoru budowlanego lub inspektorem budowlanym, choć mają zupełnie inne kompetencje i uprawnienia.

  • Inspektor nadzoru inwestorskiego jest powoływany przez inwestora i reprezentuje przede wszystkim jego interesy. Kontroluje proces budowlany i pomaga czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem.

  • Tymczasem urzędnik inspekcji budowlanej jest pracownikiem powiatowego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego lub też Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (w zależności od skali i znaczenia przedsięwzięcia). Kontroluje proces budowy i obiekty budowlane przede wszystkim pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów i norm.

Upewnij się, że nie mylisz tych funkcji!

 

Nadzór inwestorski – dlaczego potrzebujesz inspektora nadzoru inwestorskiego?

 

Ani inwestor, ani wykonawca nie mają wpływu na obecność na budowie inspektora powołanego przez urząd. Może się jednak na niej pojawić przedstawiciel inwestora, który – dzięki swojej wiedzy i wykształceniu – pomoże dbać o prawidłowość procesu. Inspektor nadzoru inwestorskiego to fachowiec, który:

  • kontroluje działania wykonawcy,

  • zapewnia realizację prac zgodnie z oczekiwaniami inwestora, a także obowiązującym prawem,

  • jest „oczami i uszami” inwestora na placu budowy i reprezentuje jego interesy, także finansowe (m.in. poprzez zatwierdzanie rozliczeń z wykonawcami, akceptację zakresu prac dodatkowych czy optymalizację kosztów budowy),

  • pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości przy realizacji prac budowlanych, a tym samym konieczności wprowadzania poprawek i związanych z tym opóźnień.

Reasumując, profesjonalny nadzór inwestorski pozwala zrealizować budowę terminowo i zgodnie z oczekiwaniami. Tym samym inwestor oszczędza czas, a także pieniądze przeznaczane np. na poprawki czy kary związane z niedotrzymaniem przepisów. Tego typu specjalista pomaga kontrolować pracę wykonawcy i upewnić się, że wywiązuje się on ze wszystkich obowiązków. Dlatego właśnie inspektor nadzoru inwestorskiego jest tak potrzebny na budowie – szczególnie w przypadku większych i bardziej złożonych projektów.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kompetencje i obowiązki

 

Do obowiązków inspektora nadzoru należą przede wszystkim:

  • kontrola jakości wykonanych robót,

  • zarządzanie usterkami,

  • przygotowywanie raportów i analiz dotyczących postępu prac,

  • uczestniczenie w odbiorach.

Może być także upoważniony do kontrolowania rozliczeń budowy. Warto ponadto wiedzieć, że inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać kierownikowi budowy polecenia związane z realizacją inwestycji, a także zlecać poprawki czy nawet wstrzymać dalsze prace, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W związku z tym potrzebne są określone kompetencje – w tym uprawnienia budowlane. Ponadto kluczowe jest doświadczenie przy prowadzeniu i nadzorowaniu prac.

Szukasz inspektorów nadzoru w Gliwicach lub na Śląsku? Postaw na połączenie młodości, zaangażowania i doświadczenia z AMKD!

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD