Zarządzanie budową Gliwice
04 stycznia 2023

KIEROWNIK BUDOWY A INSPEKTOR NADZORU - UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

Każda budowa jest złożonym przedsięwzięciem. W związku z tym nad jego prawidłowym przebiegiem powinno czuwać wielu specjalistów. Wśród tzw. uczestników procesu budowlanego znajdują się m.in. kierownik budowy i inspektor nadzoru. Jakie pełnią funkcję? Czym różnią się pełnione przez nich obowiązki?

 

Uczestnicy procesu budowlanego


Uczestnicy procesu budowlanego to uprawnione osoby, które czuwają nad przebiegiem budowy. W zależności od pełnionej funkcji mają inne obowiązki i zakres odpowiedzialności. Ich role określa ustawa Prawo budowlane.

Do uczestników procesu budowlanego w rozumieniu prawa należą:

  • inwestor – osoba, która inicjuje proces budowlany, finansuje go i zatrudnia pozostałych uczestników procesu budowlanego,

  • projektant – osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej,

  • inspektor nadzoru inwestorskiego – sprawuje nadzór nad jakością wykonywanych robót budowlanych,

  • kierownik budowy – nadzoruje i kontroluje postęp prac budowlanych.

Patrząc na powyższe skrócone definicje, trudno się dziwić, że kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego są ze sobą myleni. W praktyce pełnią jednak zupełnie inne funkcje. Co więcej, zgodnie z prawem muszą być dwiema odrębnymi osobami.

 

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

Kierownik budowy to jeden z najważniejszych uczestników procesu budowlanego, ponieważ odpowiada za nadzór oraz koordynację prac. Prowadzi też dokumentację i dba o bezpieczeństwo wykonywanych robót. Ponadto obowiązki kierownika budowy obejmują zgłaszanie obiektu do odbioru i uczestniczenie w tym procesie. W związku z tym musi mieć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Niezwykle pomocne jest także rozległe doświadczenie.

Kierownik budowy zwykle jest przedstawicielem wykonawcy i działa na jego rzecz. Jeśli wykonawca nie ma w zespole własnego kierownika budowy, może go zatrudnić inwestor – wówczas kierownik zwykle reprezentuje jego interesy.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego

Inspektor nadzoru inwestorskiego również pełni funkcje kontrolne i doradcze. Jest jednak przedstawicielem inwestora i to jego interesy reprezentuje. Sprawdza jakość przeprowadzanych robót i używanych materiałów, weryfikuje zgodność działań kierownika budowy z projektem budowlanym oraz przepisami prawa. Może też kontrolować rozliczenia finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w przeciwieństwie do kierownika budowy, nie zawsze jest niezbędny podczas realizacji procesu budowlanego. Organ administracji może nakazać jego ustanowienie w decyzji o pozwolenie na budowę. Jeśli jednak tego nie zrobi, decyzja o zatrudnieniu inspektora pozostaje w gestii inwestora. Jego obecność stanowi jednak swojego rodzaju zabezpieczenie. Dzięki swojej wiedzy i ekspertyzie wspiera inwestora, który nie musi samodzielnie nadzorować przebiegu budowy. Pomaga oszczędzać czas i pieniądze, ponieważ pozwala zadbać o terminową realizację prac i uniknąć pomyłek, które mogłyby generować dodatkowe koszty czy też opóźnienia. W razie potrzeby (szczególnie w przypadku wykrycia zagrożenia) może wstrzymać prace. Ma też prawo do wydawania kierownikowi budowy poleceń związanych z usuwaniem nieprawidłowości, przedstawianiem ekspertyz, wykonywaniem prób lub badań albo dokonywaniem poprawek.

Dlatego też powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wskazane, szczególnie wtedy, gdy inwestor nie ma czasu lub kompetencji, aby samodzielnie nadzorować proces budowlany.

 

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD

Kontakt