Zarządzanie budową Gliwice
18 stycznia 2023

INWESTOR ZASTĘPCZY - DLACZEGO WARTO GO ZATRUDNIĆ?

Inwestor jest jednym z najważniejszych uczestników procesu budowlanego. To on zleca i finansuje jego realizację. W związku z tym kontroluje również prace i podejmuje podczas ich trwania rozmaite decyzje. Nie zawsze jednak musi osobiście nadzorować budowę – w zamian może zatrudnić inwestora zastępczego. Sprawdź, dlaczego może to być znakomitym rozwiązaniem.

 

Inwestor zastępczy – definicja

 

Kim jest inwestor zastępczy? Tym mianem określa się podmiot (osobę lub firmę), który działa odpłatnie na rzecz inwestora bezpośredniego, zastępując go w części lub całości obowiązków. W praktyce inwestor zastępczy zwykle jest przedstawicielem inwestora bezpośredniego na placu budowy i kontroluje prace. Najczęściej jest specjalistą, który ma rozległą wiedzę z zakresu budownictwa i przebiegu procesu budowlanego.

 

Inwestor zastępczy – co może, a czego nie?

 

Obowiązki inwestora zastępczego obejmują:

  • współpracę z inwestorem bezpośrednim i przejęcie na siebie części lub całości jego obowiązków,

  • informowanie go o przebiegu inwestycji i składanie raportów,

  • występowanie wobec osób trzecich, np. władz administracyjnych, w imieniu inwestora bezpośredniego,

  • wydawanie inwestorowi bezpośredniemu wszystkich materiałów, które dla niego uzyskał,

  • przekazanie inwestorowi bezpośredniemu zrealizowanych robót budowlanych po ich zakończeniu wraz z odpowiednią dokumentacją wymaganą przepisami.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że inwestor zastępczy nie może podejmować samodzielnie wszystkich decyzji. Konieczne może być m.in. uzyskanie zgody inwestora bezpośredniego na wykonanie robót dodatkowych lub zmianę sposobu wykonywania inwestycji ustalonego w dokumentacji projektowej. Dokładny zakres odpowiedzialności inwestora zastępczego, jego praw i obowiązków zawarty jest w umowie z inwestorem bezpośrednim.

 

Inwestor zastępczy – koszt

 

Zatrudnienie inwestora zastępczego to oczywiście dodatkowy koszt. Jakiego rzędu jest to kwota? Zwykle zależy to od zakresu robót – jego wynagrodzenie oblicza się procentowo w stosunku do ich wartości. Średnio jest to kilka procent wartości całej inwestycji. Warto jednak pamiętać, że oszczędności wynikające z profesjonalnego nadzoru budowy mogą być znacznie wyższe od poniesionych z tego tytułu kosztów.

 

Inwestor zastępczy – dlaczego warto?

 

Zatrudnienie inwestora zastępczego to rozwiązanie idealne dla tych inwestorów, którzy nie mają czasu samodzielnie nadzorować budowy lub też brakuje im odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia w procesie budowlanym. W tym przypadku warto już na wstępie zwrócić się do profesjonalistów, którzy pomogą przeanalizować rentowność inwestycji i odpowiednio pokierować inwestora.

Dobry inwestor zastępczy zapewnia realizację prac zgodnie z projektem i przepisami prawa. Tym samym redukuje ryzyko błędów mogących powodować opóźnienia i zbędne koszty. Zapewnia również bezproblemowy odbiór gotowego obiektu. Dzięki temu pozwala oszczędzać czas i pieniądze.

Jeśli szukasz kompetentnego inwestora zastępczego, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą AMKD. Pomożemy Ci sprawnie poprowadzić każdą budowę.

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD