Zarządzanie budową Gliwice
26 stycznia 2023

ELEKTRONICZNY DZIENNIK BUDOWY JUŻ W 2023 ROKU! CO WARTO WIEDZIEĆ?

Zapowiadany od pewnego czasu Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest jednym z kroków podejmowanych w kierunku cyfryzacji branży budowlanej. Przepisy znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane przewidują możliwość korzystania z EDB już od 27 stycznia 2023 r. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu? Czy będzie obowiązkowe? Wyjaśniamy.

 

Czym jest Elektroniczny Dziennik Budowy?

 

EDB oznacza przeniesienie tradycyjnego dziennika budowy do przestrzeni cyfrowej. Ma być dostępny online, z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Ułatwi to dostęp do zawartych w nim informacji z każdego miejsca i uprości wiele formalności.

W praktyce Elektroniczny Dziennik Budowy powinien założyć inwestor po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest założenie konta w systemie. Następnie można wnioskować do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Każdy z nich będzie miał swój indywidualny numer. Kolejno inwestor powinien dodać do dziennika pozostałych uczestników procesu budowlanego, czyli:

  • kierownika budowy,

  • projektanta,

  • inspektora nadzoru inwestorskiego,

  • upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Tym sposobem wskazane podmioty uzyskają dostęp do EDB i będą mogły dokonywać w nim wpisów. Cała procedura jest szczegółowo opisana na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).

 

Elektroniczny Dziennik Budowy – konsekwencje wprowadzenia

 

Celem wdrożenia Elektronicznego Dziennika budowy jest oczywiście cyfryzacja procesów formalnych związanych z realizacją inwestycji. Umożliwi on organom nadzorczym (przede wszystkim wojewódzkim i powiatowym inspektoratom nadzoru budowlanego) stały wgląd we wpisy w dzienniku budowy danego przedsięwzięcia. Z całą pewnością przyspieszy to czas reakcji organu w razie wykrycia niezgodności oraz spowoduje zwiększenie intensywności monitorowania przebiegu inwestycji w całym regionie.

EDB może przynieść  kilka korzyści dla inwestora, w tym:

  • możliwość monitorowania inwestycji online,

  • łatwy dostęp do zapisów w dzienniku – nawet z poziomu urządzenia mobilnego,

  • wygodne zarządzanie czasem pracy uczestników procesu budowlanego,

  • ułatwiony proces przesyłania wniosku o wydanie dziennika budowy i składania dokumentu do organu nadzoru budowlanego – możliwa realizacja tych zadań online.

Ponadto przy oddawaniu obiektu do użytkowania konieczne będzie jedynie podanie numeru EDB.

 

Elektroniczny Dziennik Budowy – czy będzie obowiązkowy?

 

Serwis EDB zostanie uruchomiony 27 stycznia 2023 roku. Od tego dnia można też zakładać konta w serwisie. Jest do tego potrzebny m.in. profil zaufany, a procedura jest dość prosta.

Początkowo inwestorzy będą mogli zdecydować, czy chcą korzystać z dziennika elektronicznego, czy też tradycyjnego. Co istotne, dziennik budowy w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej, ale dziennik budowy prowadzony w systemie EDB może być kontynuowany wyłącznie w postaci elektronicznej. Oznacza to, że decydując się na elektroniczną wersję dziennika, nie będzie można wrócić do wersji papierowej. Swoboda w zakresie wyboru formy prowadzenia dokumentacji będzie obowiązywać przez kolejne kilka lat. EDB stanie się jedyną dostępną opcją od 1 stycznia 2030 roku.

 

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD

Kontakt