Zarządzanie budową Gliwice
03 lutego 2023

AUDYT PLANOWANEJ BUDOWY NA WCZESNYM ETAPIE - CO TO TAKIEGO? DLACZEGO WARTO?

Każda inwestycja niesie za sobą ryzyko. Jest ono tym większe, im mniej wysiłku włożono w etap jej planowania. Dotyczy to również budowy, mimo iż rynek nieruchomości uważany jest za bardzo dochodowy. Przy realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych warto zasięgnąć fachowej opinii na jak najwcześniejszym etapie inwestycji – przede wszystkim po to, aby sprawdzić, czy warto ją realizować!

 

Na czym polega audyt planowanej budowy?

 

Audyt planowanej budowy to złożone przedsięwzięcie, którego efektem jest profesjonalna opinia dotycząca zasadności i opłacalności realizacji inwestycji. W ramach audytu powstaje raport, który zawiera nie tylko wnioski, ale również opis całej analizy, w tym mocnych i słabych punktów przedsięwzięcia oraz potencjalnych problemów, które mogą się pojawić na dalszych etapach.

Dokument:

 • wskazuje na ryzyka wiążące się z inwestycją w wybranej lokalizacji,

 • proponuje również rozwiązania potencjalnych trudności,

 • wskazuje, jak można im zapobiegać.

Podczas audytu specjaliści biorą pod uwagę wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na realizację inwestycji.

 

Z czego składa się audyt planowanej budowy?

 

Profesjonalny audyt planowanej budowy obejmuje szereg fachowych analiz. Dotyczą one m.in.:

 • jakości projektu budowlanego inwestycji, a także koncepcji czy projektu wykonawczego,

 • zaplanowanych prac budowlanych i ich wykonalności,

 • poprawności przyjętych rozwiązań,

 • zgodności z pozwoleniem na budowę,

 • sytuacji finansowej i organizacyjnej inwestora,

 • potencjału przedsięwzięcia,

 • specyfiki miejsca budowy,

 • przepisów prawnych, które mają wpływ na realizację inwestycji.

Audytorzy zbierają dane, a następnie poddają je ekspertyzie na podstawie wiedzy i doświadczenia. Tego typu usługi warto więc zlecać tylko specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami i stażem. Skutkuje to nie tylko kompleksową oceną przedsięwzięcia, ale również powstaniem sugestii dotyczących korzystnych zmian czy modyfikacji, uniknięcia błędów oraz szeroko pojętej optymalizacji. Oprócz audytu możliwe jest wykonanie wstępnego kosztorysu budowy. Zaś w razie podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia istnieje także możliwość skorzystania z nadzoru inwestorskiego lub branżowego doradztwa.

 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt planowanej budowy na wczesnym etapie przedsięwzięcia?

 

Przeprowadzenie audytu planowanej budowy zapewnia wiele korzyści. Fachowa, kompleksowa opinia na temat przedsięwzięcia pozwala:

 • podjąć trafne decyzje związane z zasadnością przystąpienia do realizacji,

 • uniknąć błędów mogących generować problemy podczas budowy lub niepotrzebne koszty,

 • zoptymalizować projekt w celu uzyskania większej opłacalności przedsięwzięcia lub uproszczenia procesu budowlanego,

 • zwiększyć efektywność realizacji prac budowlanych i skrócić przebieg całego procesu,

 • lepiej zaplanować prace oraz poznać realne koszty przedsięwzięcia.

W uproszczeniu audyt planowanej budowy przekłada się zatem na oszczędność czasu i pieniędzy. Jest to oczywiście inwestycja, ale zwykle zwraca się ona z „nawiązką”. Należy jednak upewnić się, że przedsięwzięciu przyglądają się prawdziwi specjaliści. Po rozpoczęciu procesu budowlanego warto też skorzystać z fachowego doradztwa oraz nadzoru budowy.

03 marca 2023
Potrzebujesz hali magazynowej? Zanim rozpoczniesz budowę dobrze przygotuj się do tego procesu. Jest on bardzo złożony, ale fachowe wsparcie pomoże go zrealizować bez większych problemów. Dowiedz się, jak wygląda budowa
11 lutego 2023
Przygotowanie i zatwierdzenie projektu inwestycji może być długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale to zaledwie początek. Realizacja budowy nastręcza bowiem kolejnych trudności, które zaczynają się już w momencie wyboru wykonawcy. Proces

Baza wiedzy

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD