Zarządzanie budową Gliwice

Inspektor nadzoru

Rezygnacja z zatrudnienia nadzoru inwestorskiego zazwyczaj nie jest możliwa, ponieważ jest obowiązkiem nałożonym na inwestora przez prawo. Inwestor ma jednak wpływ na to, z kim nawiąże współpracę w tym zakresie. Wybór odpowiedniej firmy oferującej zespół sprawdzonych ekspertów jest kluczową decyzją na początkowym etapie procesu budowlanego i pozwala uniknąć szeregu błędów.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów naszej oferty związanej z nadzorem inwestycji.

Nadzór inwestorski stanowi kluczowy element skutecznej realizacji procesu budowlanego. Taka usługa wykonywana jest przez zespół inspektorów wyspecjalizowanych w poszczególnych branżach. W imieniu inwestora wykonują obowiązki takie jak:
- zarządzanie pracami projektowymi,
- weryfikacja jakości i terminowości prowadzonych prac,
- dbanie o realizację inwestycji zgodnie z przepisami.

KONTAKT

AMKD Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 10

44-100 Gliwice

 

NIP: 631-271-0625

KRS: 0001016942

REGON: 524341391
 

Zarządzanie budową Gliwice
LinkedIn AMKD
Youtube AMKD
Facebook AMKD

Kontakt